ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
390
27 ส.ค. 2562
112 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 ส.ค. 2562
113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
370
22 ส.ค. 2562
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
15 ส.ค. 2562
115 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
393
22 ก.ค. 2562
116 ขอเชิญเกษตรกรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
358
03 ก.ค. 2562
117 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
28 มิ.ย. 2562
118 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
342
27 พ.ค. 2562
119 รายงานผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
09 เม.ย. 2562
120 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
346
15 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28