ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนผังการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 ต.ค. 2559
72 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ต.ค. 2559
73 สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ต.ค. 2559
74 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์ขององค์การบริหารส่่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ต.ค. 2559
75 ประกาศรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ต.ค. 2559
76 ประกาศการรับฟังความคิดเห็น(การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการช่วยเหลือเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
20
21 ก.ค. 2559
77 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 มี.ค. 2559
78 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 ก.พ. 2559
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
118
08 ม.ค. 2559
80 ประกาศ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17