ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนผังการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 มี.ค. 2560
72 ประชาสัมพันธ์..หยุดเผาตอซังฟางข้าว ดาวน์โหลดเอกสาร
88
22 มี.ค. 2560
73 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 มี.ค. 2560
74 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 มี.ค. 2560
75 การแสดงเจตจำนงสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 มี.ค. 2560
76 คำสั่ง ให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากปฏิบัติงานบริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในช่วงเวลา 08.00 – 08.30 น. และตอนพักเที่ยง ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ธ.ค. 2559
77 ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ให้นายจรัญ บุญล้อม ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 ธ.ค. 2559
78 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
14 ธ.ค. 2559
79 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
14 ธ.ค. 2559
80 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.ไสหมาก ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18