ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
365
10 ต.ค. 2559
182 สรุปจำนวนผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
363
10 ต.ค. 2559
183 สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์ขององค์การบริหารส่่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
361
04 ต.ค. 2559
184 ประกาศรายชื่อตัวแทนประชาคมประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
03 ต.ค. 2559
185 ประกาศการรับฟังความคิดเห็น(การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการช่วยเหลือเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
356
21 ก.ค. 2559
186 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
09 มี.ค. 2559
187 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
10 ก.พ. 2559
188 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
453
08 ม.ค. 2559
189 ประกาศ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
345
05 ม.ค. 2559
190 ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
05 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28