ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 พ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 พ.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 พ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 พ.ย. 2564
6 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การณรงค์สร้างกระแสสังคม " งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ย. 2564
8 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line official Tee Club ดาวน์โหลดเอกสาร
11
11 พ.ย. 2564
9 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 พ.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27