ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
07 ต.ค. 2562
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 ก.ย. 2562
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ส.ค. 2562
4 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 ส.ค. 2562
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ส.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ส.ค. 2562
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ก.ค. 2562
8 ขอเชิญเกษตรกรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 ก.ค. 2562
9 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 มิ.ย. 2562
10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17