ข่าว : รายงานการเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด  : ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2564 (๑ ตุลาคม 2563 - ๓๐ กันยายน 2564)ผู้แจ้งข่าว : กองคลัง อบต.ไสหมาก ประกาศเมื่อ :