ข่าว : ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

รายละเอียด  : รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาชนตำบลไสหมากคัดแยกขยะแต่ละประเภทรวมทั้งการทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น แล้วนำไปทิ้งในจุดทิ้งขยะติดเชื้อถังสืแดง ที่ทาง อบต.เตรียมไว้ให้ ณ จุดทิ้งขยะทุกหมู่บ้านๆละ 1 จุด และที่ทำการ อบต.ไสหมากอีกหนึ่งจุด รวมจำนวน 12 จุด
     
ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ไสหมาก ประกาศเมื่อ :