ข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนรักการอ่าน

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนรักการอ่าน และได้ดำเนินงานจัดตั้งมุมหนังสือ
     
"ที่อ่านหนังสือชุมชนรักการอ่าน" นำร่อง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ประชาชนสามารถเข้าอ่านหนังสือได้ ณ จุดบริการที่อ่านหนังสือชุมชนรักการอ่านผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ไสหมาก ประกาศเมื่อ :