ข่าว : ประชาสัมพันการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3RS

รายละเอียด  : อบต.ไสหมากขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์ การบริหารจัดการขยะ ตามหลักการ 3RSผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ไสหมาก ประกาศเมื่อ :