ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-08 สามแยกนางลอย - สะพานบ้านตาวุ่น หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก   [08 ต.ค. 2564]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**