ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para - Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-01 สายบ้านช่องขาด หมู่ที่ 7 - สามแยกวัดหรงบน หมู่ที่ 8 ตำบลไสหมาก หมู่ที่ 7 ,8 บ้านช่องขาด ตำบลไสหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [24 เม.ย. 2563]
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.173-02 สายหน้าวัดเภาเคือง หมู่ที่ 3 - บ้านสระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลไสหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [02 เม.ย. 2563]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
[ 1 ][ 2 ]  >  >>