ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ก.ย. 2563
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนท่องเที่ยว 2560-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
12 ก.ย. 2561
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประจาปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
04 เม.ย. 2561
4 ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนกุลจิรา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
10 ม.ค. 2561
5 แปลงส่งเสริมเกษตร ทฤษฏีใหม่ บ้านนายไสว รัตนถาวร หมู่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
10 ม.ค. 2561
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลไสหมากเรื่อง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 10 สาขา ประจาปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
30 มี.ค. 2560
7 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
14 พ.ย. 2559
8 วัดเภาเคือง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
30 ธ.ค. 2558
9 วัดสระเกษ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
30 ธ.ค. 2558
10 วัดทาบทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
357
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2