การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 มี.ค. 2563
2 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 ก.ค. 2561
3 แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
26 ก.ค. 2561
4 คู่มือการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
09 ม.ค. 2561
5 แผ่นพับการประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
09 ม.ค. 2561
6 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
127
03 ส.ค. 2560
7 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 มิ.ย. 2560
8 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
07 มิ.ย. 2560
9 แผ่นพับ... วาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
178
15 ส.ค. 2559
10 แผ่นพับ... อุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
143
15 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2