การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ก.ค. 2561
2 แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ก.ค. 2561
3 คู่มือการใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ม.ค. 2561
4 แผ่นพับการประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
09 ม.ค. 2561
5 คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ส.ค. 2560
6 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 มิ.ย. 2560
7 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 มิ.ย. 2560
8 แผ่นพับ... วาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ส.ค. 2559
9 แผ่นพับ... อุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ส.ค. 2559
10 แผ่นพับ... สึนามิ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2