ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
348
19 มิ.ย. 2562
2 แผ่นพับป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
339
19 มิ.ย. 2562
3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
20 มี.ค. 2562
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
15 มี.ค. 2562
5 จดหมายข่าว การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
329
04 ม.ค. 2562
6 การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
326
01 ต.ค. 2561
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
327
10 ม.ค. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
340
10 ม.ค. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 ม.ค. 2561
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
328
10 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3