คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 ก.ค. 2558
2 ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ก.ค. 2558
3 ชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ก.ค. 2558
4 การลงทะเบียนยื่นคำขอคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ก.ค. 2558
5 ลงทะเบียน รับเงิน ผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ก.ค. 2558
6 การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ก.ค. 2558
7 จดทะเบียนพาณิชย์ 24(จัดตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ก.ค. 2558
8 จดทะเบียนพาณิชย์ 28(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ค. 2558
9 จดทะเบียนพาณิชย์ 32(เลิกประกอบพณิชยการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ก.ค. 2558
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ค. 2558
11 ต่อใบอนุญาตก่อสร้างและเคลื่อนย้ายอาคาร 135 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า :