คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ก.ค. 2558
2 ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
20 ก.ค. 2558
3 ชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ก.ค. 2558
4 การลงทะเบียนยื่นคำขอคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ก.ค. 2558
5 ลงทะเบียน รับเงิน ผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.ค. 2558
6 การลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ค. 2558
7 จดทะเบียนพาณิชย์ 24(จัดตั้งใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ค. 2558
8 จดทะเบียนพาณิชย์ 28(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ค. 2558
9 จดทะเบียนพาณิชย์ 32(เลิกประกอบพณิชยการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ก.ค. 2558
10 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ก.ค. 2558
11 ต่อใบอนุญาตก่อสร้างและเคลื่อนย้ายอาคาร 135 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า :