ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  รายละเอียด : ประกาศมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 383 คน