ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
  รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 477 คน