ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรกการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19  ชั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลและมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร สถานประกอบการ ชุมชน และหมู่บ้าน ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน