ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขยายระยะเวลาอายุบัตรประจำตัวคนพิการออกไปอีกหกเดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ สำหรับบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุลงตั้งแต่วันที่26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน