ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DOID-19) กรณีผู้สูงอายุ
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและปฏิบัติตนตามคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน