ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์เให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศณีธรรมราช สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน   หรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิดบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ิ51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน