ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2"
  รายละเอียด :

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายในเขตพื้นที่ชุมชน โดยบริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน