ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ..รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน