ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการใช้นำ้เพื่อการเกษตร
  รายละเอียด :

 ขอเชิญเกษตรกรผู้ใข้น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลไสหมาก เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน