ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเกษตรกรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร
  รายละเอียด :

ขอเชิญเกษตรกรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน