ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน