แผนการจัดการความรู้ ประเด็นที่1
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน