ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 400 คน