การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง : ประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมากได้ปประกาศใช้แผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน