ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ไสหมาก
เรื่อง : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  รายละเอียด : คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 40 คน