ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมกราคม 2564





รายละเอียด :
    

 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา และส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมกับการทำงานโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใด

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**